Select Page

Na pobudo dijaške skupnosti bo v petek peto šolsko uro predavanje Jane Dular, prostovoljke in humanitarke, ki v Afriki, v Malawiju, vodi šolo in poučuje ter skrbi za 200 otrok s posebnimi potrebami.

 

Predavanja, ki traja dve šolski uri, se boste udeležili dijaki 2. a, 2. b, 2. e, 4. c in dijaki 4. letnikov, ki obiskujete izbirni predmet sociologija.

Več o tem …

Maja Kodrič Crnjakovič in Alenka Ajd Bratkovič

Dostopnost