Select Page

Prijava na visokošolske in univerzitetne študijske programe poteka elektronsko z digitalnim potrdilom. Digitalno potrdilo SIGEN-CA je za fizične osebe brezplačno.
Dijaki boste Zahtevek za pridobitev SIGEN-CA lahko oddali na šoli. O terminu prihoda uslužbencev Upravne enote Maribor vas bo obvestila šolska psihologinja.

 

Postopek za pridobitev SIGEN-CA – navodila:

  • izpolnite obrazec za pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA na spletnem naslovu http://www.sigen-ca.si/dokumenti/Gen-Fiz-DP-2-4.pdf , ga natisnete in podpišete. Pri tem pazite predvsem na točnost EMŠO podatka in e-poštnega naslova
  • zahtevek boste na določen termin oddali uslužbencem upravne enote Slovenska Bistrica ob predložitvi osebnega identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list).
Dostopnost