Select Page

Dijaki naše šole so letos posneli dva filma. Šolska komisija (v sestavi Simona Furman, prof., Anita Ivačič, prof., in Špela Pernat, dijakinja 3. letnika) je odločila, da na regijsko tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu, pošlje oba filma.

Film ODPLAKNJENA (1. letniki gimnazije) in FLIKA (2. letniki gimnazije).

Regijsko tekmovanje bo marca v Mariboru.

Mentorja Vasja Eigner in Maja Kodrič Crnjakovič

Dostopnost