Select Page

V skupini Talum se zavedamo, da je ključ do uspeha v znanju, ki je tudi ena izmed naših temeljnih vrednot. Da bomo tudi v prihodnje uresničevali zastavljene cilje, vabimo mlade, da se prijavijo na razpis za dodelitev kadrovskih štipendij.

Talumovemu štipendistu ali štipendistki bo poleg finančne podpore omogočena tudi pomoč pri pripravi seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog. Prav tako bo imel/a priložnost spoznati bodoče delovno okolje in sodelavce ter si v okviru študentskega dela pridobiti nove delovne izkušnje.

Na razpis kadrovskih štipendij se je možno prijaviti do 31. julija 2019 na elektronski naslov mateja.hergula@talum.si ali po pošti na naslov:

TALUM d. d. Kidričevo
Kadrovska služba
Tovarniška cesta 10
2325 Kidričevo

Prijava naj vsebuje:

  • prošnjo za štipendijo z navedbo izbrane smeri ter letnika šolanja,
  • življenjepis,
  • zadnje šolsko spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih izpitih,
  • potrdilo o vpisu za šolsko leto 2019/2020 (če ga še nimate, ga lahko pošljete naknadno),
  • priznanja in pohvale za dosežke.

Kandidate, ki se bodo prijavili na razpis, bomo o rezultatih izbora pisno obvestili najkasneje do 30. septembra 2019.

Več informacij na http://www.talum.si/mladi.html.

 

Dostopnost