Select Page

Šolski učbeniški sklad

V učbeniški sklad vključujemo učbenike, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole.

 

Za izposojo učbenikov plačajo dijaki izposojevalnino, ki znaša v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov največ tretjino njihove maloprodajne cene. Znesek boste poravnali v enem obroku. Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti nepoškodovane. Če bo učbenik poškodovan, uničen ali ga dijak ne bo vrnil, bo treba plačati odškodnino v skladu s 5. členom Pravilnika o učbeniških skladih. Če se uporabnik sklada odloči, da bo posamezen učbenik obdržal, je dolžan plačati (na podlagi šestega člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov) razliko do nabavne cene učbenika.

 

Z učeniki je potrebno ravnati skrbno. Dijake prosimo, da učbenike ovijejo v papir oz. folijo …, tako, da odstranitev ovitkov ne bo poškodovala učbenikov.

Seznam učbenikov 2020-2021

US-GIM-20-21
US ET 20-21
US MT 20-21
US ET-pti 20-21
US TRG 20-21

 

Obvestilo staršem 20-21

 

 

 

Naročilnica za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada:

https://www.1ka.si/a/288842

 

 

Dostopnost