Select Page

Šolski učbeniški sklad

V učbeniški sklad vključujemo učbenike, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole.

Dijaki plačajo za izposojo učbenikov izposojevalnino, ki znaša v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov največ 1/3 maloprodajne cene. Znesek se poravna v enem obroku. Ob izteku šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti nepoškodovane. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga dijak ne vrne, je treba plačati odškodnino v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Če želijo dijaki učbenike obdržati, morajo zanje plačati razliko do polne cene.

Z učeniki je treba ravnati skrbno. Dijake prosimo, da učbenike ovijejo v papir oz. folijo tako, da odstranitev ovitkov ne bo poškodovala učbenikov.

Naročilnico oddajte preko spletnega obrazca, ki ste ga dobili na šolski mail do 20. 6. 2022. Vsi, ki boste naročilnico oddali, boste zadnji šolski dan (24. 6.) zraven spričevala prejeli položnico.

Učbenike bomo izposojali od 29. 6. do  5. 7.  in od 22. 8. do 26. 8. 2022 med 8. in 12. uro ter prvi teden v septembru.

Ob prevzemu učbenikov morajo dijaki predložiti potrdilo o plačilu položnice.

 

Seznam učbenikov 20222023

 

Obvestilo staršem, NAROČILNICA

Vloga za brezplačne učbenike

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dostopnost