Select Page

Mednarodni projekt ACES organizira Ministrstvo za šolstvo, v sodelovanju z Akademijo srednjeevropskih šol ACES – Academy of Central European Schools, s sedežem na Dunaju. V projektu sodelujejo:  Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Madžarska, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Črna gora, Romunija, Srbija, Slovaška in Slovenija.

Naša šola sodeluje kot koordinatorska šola, naš partner je Vrtec Otona Župančiča iz Slovenske Bistrice. V projekt je vključenih 8 dijakov. Tema letošnjega razpisa je: »Every person matters. Together for social inclusion« Skupaj s partnerjem smo oblikovali naslov naloge: SI OK? (sodelovanje, inovativnost, odgovornost, kreativnost)

Namen našega projekta je, da bi z različnimi dejavnostmi ustvarjali socialno mrežo v lokalnem okolju, jo povezovali in širili. S sodelovanjem predšolskih otrok, mladostnikov in starejših bomo spodbujali solidarnost, strpnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, samostojnost, inovativnost, odgovornost in kreativnost. V lokalni skupnosti bomo razvijali socialne veščine z generacijskim in medgeneracijskim sodelovanjem; razvijali socialno podjetništvo; spodbujali vrstniško in medgeneracijsko ustvarjalnost; razvijali interaktivne delavnice (spoznavanje drugega) in jezikovne delavnice (učimo se jezikov); ustvarjali zgodbe in spodbujali medkulturne dejavnosti.

Glavni cilj našega projekta je vzpostavljati medsebojno zaupanje in ga graditi; hkrati pa želimo spodbujati kulturo dialoga z raznolikimi dejavnostmi, ki povezujejo šolo in vrtec z okoljem.

 

Prioritetni cilji našega skupnega projekta so: izvajati programe (dejavnosti) za dviganje socialnega in kulturnega kapitala v šoli, vrtcu in lokalni skupnosti; raziskati vpliv dejavnikov socialnega in kulturnega kapitala; pripraviti dejavnosti za spodbujanje pomena neformalnega znanja in povezovanja s socialnimi partnerji; spremljati izvedbo projektnih dejavnosti; postopoma razširjati rezultate. V projektu bomo gradili na sodelovanju, inovativnosti, odgovornosti in kreativnosti. V naši lokalni skupnosti živi veliko otrok priseljencev, ki jim želimo zagotoviti posebno varno okolje in podporo ter jim posvetiti posebno pozornost. Nudili jim bomo nemoteno vključevanje v vse dejavnosti v okolju. Spodbujali jih bomo, da govorijo v novem jeziku, zato jim bomo nudili možnost tutorstva. Prav tako se bomo zavzemali, da nam predstavijo svojo kulturo, navade in običaje. Z otroki in dijaki bomo izvajali vrstniško in medgeneracijsko prijateljevanje; na delavnicah se bomo igrali socialne veščine; razvijali bomo socialno podjetništvo; brali pravljice itd. V tednu otroka bomo v bližini vrtca priredili kulturni bazar; dijaki bodo učili otroke z učnimi težavami; izvedli bomo interaktivne delavnice. Otroci priseljenci se bodo skupaj z dijaki učili jezikov; ustvarjali bodo v ustvarjalnih in medgeneracijskih delavnicah.

Nekako v tem duhu, sva se z dijakinjo Tjašo Vršec udeležili uvodnega srečanja, ki je potekalo od 25. do 29. 9. 2017 v Senecu na Slovaškem.

Simona Luetić, koordinatorica projekta ACES 

 

 

Srečanje koordinatorjev in dijakov v Senecu na Slovaškem mednarodni projekt ACES (5. 9.–29. 9. 2017)

Med 25. in 29. septembrom smo se v Seneku na Slovaškem srečali z učenci in profesorji mednarodnega projekta ACES. Na vsakoletnem srečanju se nas je letos zbralo okoli 80 udeležencev iz 15-ih različnih držav. Kljub temu je bila naša šola edina predstavnica iz Slovenije. V petih dneh smo imeli različna predavanja in delavnice na temo letošnjega srečanja: All inclusive.

Pogovarjali smo se o vključenosti različnih skupin v domače okolje in iskali njihove možnosti za večjo vključenost. Naučili smo se osnov upravljanja družinskega proračuna, spoznavali vlogo šole in nas kot posameznikov v vlogi agentov za spremembe. Vsak izmed udeležencev je imel na voljo tudi štiri minute za predstavitev lastnega projekta. Delavnice so potekale v sproščenem vzdušju, zato smo udeleženci odhajali motivirani in polni vtisov. Organizatorji so poskrbeli tudi za našo zabavo, tako smo imeli v torek zvečer na voljo ogled filma ali igranje iger, v četrtek pa zaključno zabavo. V sredo popoldne smo si ogledali Bratislavo.

V petih dneh so se spletle številne prijateljske vezi in v petek smo odhajali žalostni, da se je teden že končal, vendar polni vtisov in novih izkušenj.

Tjaša Vršec, 3. b

 

Medgeneracijske in medkulturne delavnice na Srednji šoli Slovenska Bistrica

V okviru mednarodnega projekta ACES smo v sredo, 4. 10. 2017, na Srednji šoli pripravili medgeneracijske in medkulturne delavnice.

Na srečanje smo povabile upokojence (nekdanje učitelje iz Slovenske Bistrice in okolice), otroke iz Vrtca Otona Župančiča (partnerji v projektu) in dijake. Na delavnicah smo se pogovarjali o šoli včasih in danes, o odnosih v šoli, o vlogi učitelj – učenec. Posebno pozornost smo namenili priseljencem.

Dijaki priseljenci so podali svoje mnenje in videnje tega, kako so se počutili, ko so vstopili v srednjo šolo. Spregovorili so o znanju in pomenu slovenskega jezika. Povedali so, da so kljub pomanjkanju znanja jezika bili lepo sprejeti na šolo. Upokojenci so nam povedali, da je bilo včasih v šoli manj priseljencev kot danes, a kljub temu so gradili na prijateljstvu in spoštovanju.

Simona Luetić, koordinatorica projekta

 

 

 

Dostopnost