Select Page

SPIRIT – Mladim se dogaja

 

Projekt SPIRIT – Mladim se dogaja

Srednja šola Slovenska Bistrica sodeluje s SPIRIT Slovenija (javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije). Javna agencija SPIRIT je agencija za krepitev inovativnega podjetništva, kar je ključni vzvod za rast produktivnosti in zaposlenosti ter s tem dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. V okviru svoje blagovne znamke Mladim se dogaja želi mlade spodbuditi k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na njihov nadaljnji osebni in poklicni razvoj. Poleg tega želijo mladim dati možnosti pridobitve novih, svežih idej za rešitev njihovega izziva.

Cilj projekta:

Pri mladih sistematično razvijati kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti ter:

 • jih navajati na ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov,
 • jih navajati na povezovanje teoretičnih spoznanj z izkušnjami in situacijami v realnem življenju,
 • jih navajati, da razvijejo sposobnosti in veščine razumevanja problemov in potreb uporabnikov,
 • jih navajati, da razvijajo inovativne rešitve, ki pomagajo reševati opredeljene probleme (od proizvodov do storitev, novih načinov dela, aktivnosti v šoli, izboljšav v lokalnem in domačem okolju itd.), jih preizkušajo, razvijajo in izpopolnjujejo,
 • jih navajati, da razvijejo sposobnosti kompleksnega mišljenja in kritične presoje,
 • jih navajati, da spoznajo in uporabljajo različne metode in tehnologije prototipiranja (eksperimentirajo, konstruirajo, gradijo in testirajo prototipe rešitev),
 • jih navajati, da pridobivajo izkušnje pri sodelovanju z ožjim lokalnim in širšim družbenim okoljem (organizacije lokalnega okolja, inovatorji, raziskovalci, podjetniki, gospodarstvo itd.) ter spoznavajo trg dela,
 • jih navajati, da se učijo učinkovito medosebno sporazumevati in razvijajo sodelovalne veščine.

Koordinatorica projekta: Simona Luetić, prof.

 

»MLADIM SE DOGAJA« NA SREDNJI ŠOLI SLOVENSKA BISTRICA

Javna agencija SPIRIT Slovenija je agencija za krepitev inovativnega podjetništva, kar je ključni vzvod za rast produktivnosti in zaposlenosti ter s tem dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. V okviru svoje blagovne znamke Mladim se dogaja želi mlade spodbuditi k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti ter razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na njihov nadaljnji osebni in poklicni razvoj. Poleg tega želijo mladim dati možnosti pridobitve novih, svežih idej za rešitev njihovih izzivov. In na tak način je tudi našim učencem in dijakom organizirala ter omogočila pester podjetniški oktober in november.

Pod okriljem projekta smo izvedli tri aktivnosti:

1. Izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

 

MINI STARTUP VIKEND ZA OSNOVNOŠOLCE

V ponedeljek, 22. 10. 2018, in v četrtek, 25. 10. 2018, je na naši srednji šoli potekal projekt SPIRIT – Mladim se dogaja – pod vodstvom g. Matije Goljarja iz ekipe Ustvarjalnika.

Na delavnicah so osnovnošolci petih osnovnih šol (2. osnovne šole Slovenska Bistrica, OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, OŠ Oplotnica, OŠ Fram in OŠ Poljčane) iskali svoje poslovne ideje in jih razvijali ter na koncu tudi testirali z uporabo Ustvarjalnikovega playbooka. Učenci so slišali uspešne zgodbe mladih podjetnikov, pogovarjali so se s soustanoviteljico podjetja Protocamel, d. o. o., go. Tjašo Ban, in sodelovali v motivacijskih igricah.

Nastalo je mnogo ustvarjalnih poslovnih idej, npr.: spletna aplikacija Povej na glas; Antimos, spletna aplikacija, namenjena oblačenju; termotermovka, elektromagnetni stol, magnetični tetris.

Glede na to, da so učenci zelo suvereno predstavljali svoje poslovne ideje, močno verjamemo, da jih bo nekaj zagotovo dejansko zaživelo. Poslovna ideja spletne aplikacije Povej na glas, ki so jo razvijali učenci 2. osnovne šole iz Slovenske Bistrice in Osnovne šole Pohorskega bataljona iz Oplotnice, je prejela posebno pohvalo ekipe Ustvarjalnika in bo z delom pod vodstvom g. Matije Goljarja nadaljevala svojo poslovno pot.

 

2. Izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij oz. drugih organizacij s strani dijakov

 MINI STARTUP VIKEND 2018 – VIKEND PODJETNIŠTVA NA EKONOMSKI ŠOLI LJUBLJANA

Na Ekonomski šoli Ljubljana je med 9. in 10. novembrom je potekal Startup vikend. Startup vikend je dvodnevni mladinski podjetniški dogodek, na katerem srednješolci razvijajo svoje prve poslovne ideje v delujoče prototipe.

Dogodek se je začel v petek, 9. novembra 2018, na Ekonomski šoli Ljubljana ter se na isti lokaciji zaključil v soboto, 10. novembra 2018.

Dogodka so se udeležili srednješolci iz vzhodne in osrednje slovenske regije. Med sodelujočimi šolami iz regije je bila Srednja šola Slovenska Bistrica, ki je ustvarjala z dijaki Ekonomske šole Ljubljana. Dogodka se je udeležilo petdeset dijakov.

Na otvoritvi dogodka je zbrane nagovoril Matija Goljar, ustanovitelj in vodja mladinskega podjetniškega inkubatorja Ustvarjalnik ter aktualni voditelj oddaje Štartaj, Slovenija na POP TV.

Po uvodnih nagovorih so dijaki pričeli s predstavljanjem svojih poslovnih idej. Dijaki so prvi dan predstavili mnogo različnih idej, na zaključni prireditvi pa smo prisluhnili kar trinajstim predstavitvenim idejam, kar le potrjuje dejstvo, da so mladi ustvarjalci polni zamisli in dovolj pogumni, da si drznejo skočiti v neznano in poizkusiti iz nič narediti nekaj novega.

Po končanih predstavitvah so se dijaki razdelili v ekipe, vsaki ekipi pa je bil dodeljen mentor. Po formaciji ekip so dijaki poslušali predavanje Matije Goljarja na temo oblikovanja poslovnih idej in priprave poslovnega kanvasa, ki ponazarja poslovni model podjetniške ideje. Po predavanju so skupine imele čas za delo na svojih poslovnih idejah ob pomoči mentorjev, pri čemer je bil cilj, da ekipe kristalizirajo svoje ideje v smislu točne definicije – kaj je problem, ki ga rešujejo, kakšna je njihova rešitev tega problema ter kdo je njihova idealna stranka oziroma kupec. Ekipe so razvijale svoje poslovne ideje do poznih večernih ur.

Drugi dan so dijaki poslušali predavanje na temo hitrega prototipiranja. Dijaki so se naučili, kako lahko je hitro izdelati prototip za potrebe testiranja poslovne ideje. V sklopu predavanja je bila dijakom predstavljena metoda SCRUM in kanban način beleženja napredka. Po izvedenem predavanju so ekipe skupaj z mentorji sestavile časovnico dela, nato pa odšle na teren, kjer so testirale predpostavke svojih poslovnih idej ter pridobivale tako podpornike kot tudi že prva prednaročila. V drugem delu dneva so dijaki poslušali predavanje o  predstavljanju idej (pitchanju), čemur je sledila krajša delavnica, v kateri so dijaki dobili točna navodila, kako pripraviti dobro predstavitev.

Med podjetniškim vikendom v Ljubljani so se dijaki na praktičen način skozi metodologijo Design Thinking naučili presojanja idej, iterativnega razvoja idej, odkrivali so skrivnosti hitrega prototipiranja, delali po metodi SCRUM ter se učili trikov javnega nastopanja od najboljših govorcev.

Marsikateri projekt, ki je v preteklosti nastal na podjetniškem vikendu, je dobil za svoj zagon finančno podporo vlagateljev in prerasel v resno in uspešno podjetje. Na tem podjetniškem vikendu smo bili priča mnogim obetavnim projektom. Projekti, ki so najbolj prepričali s svojo dovršenostjo in atraktivnostjo poslovnega modela, kvaliteto tržne raziskave in stopnje dodelanosti ideje, so bili:

 • Last minute
 • Wireless beat
 • Hot spot
 • Screenholder
 • Kresnička
 • Pametna smučarska oprema
 • Thril platform
 • Oli
 • Smellbrace
 • Soundblocker
 • Brasierre
 • Scan&Shop
 • Haderra

Ustanovitelj in generalni direktor Ustvarjalnika, Matija Goljar, je ob koncu podjetniškega vikenda dejal: »Čeprav je bil tokratni podjetniški vikend zgolj dvodnevni dogodek, so mladi kljub temu pokazali veliko delovno vnemo in željo po ustvarjanju novega. Ravno zaradi takšne mlade generacije lahko z upanjem zremo v prihodnost.«

 

3. Izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake

PODJETNIŠKI KROŽEK NA SREDNJI ŠOLI SLOVENSKA BISTRICA

 V septembru smo začeli z izvajanjem obšolskih dejavnosti v sklopu odobrenega projekta SPIRIT – Mladim se dogaja. Dijaki so se posedli v skupine in najprej razmislili o problemih današnje družbe. Prisluhnili so metodologiji razvoja poslovnega modela (CANVAS).

Podjetniški krožek je potekal dvakrat na teden:

 • skupina: sreda od 13.30 do 14.15,
 • skupina: petek od 13.00 do 15.00.

Aktivnosti bodo potekale po naslednjem konceptu:

 • načrt iskanje novih idej;
 • oblikovanje poslovnih modelov;
 • izgradnja prototipov (najosnovnejši sprejemljivi produkt);
 • predstavitev poslovnega modela pred komisijo;
 • delo v timu.

Nekaj časa smo namenili tudi predstavitvam dobrih poslovnih praks, ki so jih vrstniki v preteklosti že razvijali. Na osnovi zaznanih potreb so začeli razmišljali o svojih idejah, ki bi lahko rešile določene probleme. Nastalo je nekaj zanimivih poslovnih idej, ki se počasi že razvijajo. Dijaki imajo trenutno še delovne naslove svojih poslovnih idej, teme poslovnih idej pa so naslednje:

 • Spletna aplikacija »Bodi eko«
 • Strelax napitki – napitki proti stresu
 • Flooded wood
 • Zdravilna moč čebule
 • Čudežna tabletka Zobibol
 • Dogs energie

Trenutno iščejo ciljne skupine, partnerje in raziskujejo konkurenco.

Zapisali: Simona Luetić, koordinatorica projekta SPIRIT, in Cirila Hajšek Rap, mentorica projekta SPIRIT


Zaključno poročilo Mladim se dogaja 2018-19 P31


 

 

 

 

Dostopnost