Select Page

Statusi dijakov

Vloge za status dijaka športnika, kulturnika ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje, lahko s prilogami oddate razrednikom do četrtka, 30. 9. 2021. Vlog, oddanih po izteku roka, ne moremo upoštevati. mag. Irena Wozniak Obrazec za status...
Dostopnost