Select Page

Metalurški tehnik

 

Novo oblikovani štiriletni tehnični program bo končno zapolnil vrzel na tem strokovnem področju (nazadnje se je izvajal pred 20-imi leti), saj predstavlja metalurško gospodarstvo čez 20 % BDP v državi.

Program je privlačen za dijake, ki jih zanimajo osnovne fizikalne ter kemične lastnosti kovinskih in nekovinskih materialov, njihovo analiziranje in preizkušanje ter tehnološki postopki za njihovo predelavo in obdelavo. Prav tako spoznajo osnove tehniškega komuniciranja ter poslovanja in organizacije procesov.

Na voljo so kadrovske štipendije in velik zaposlitveni potencial.

Skupina Impol je razpisala 15 kadrovskih štipendij za dijake, ki se bodo usposabljali za poklic metalurški tehnik!

V družbi Unior in hčerinskem podjetju Unitur d.o.o. bodo tudi letos podeljevali kadrovske štipendije.

 
Zaključen program omogoča nadaljevanje izobraževanja v višje in visokošolskih programih, z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature pa se lahko dijak vpiše tudi na mnoge univerzitetne programe.
Predmetnik za METALURŠKI TEHNIK
 
 
 
 
 
Dostopnost