Select Page

Podjetnost in podjetništvo

 

Uspešen gospodarski in družbeni razvoj vsake moderne države temelji na podjetnosti in podjetništvu vseh njenih prebivalcev, še posebej mladih.

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica v zadnjem obdobju vlagamo velike izobraževalne napore v seznanitev dijakov z izzivi samostojnega podjetniškega delovanja in možnostjo oblikovanja lastne podjetniške karierne poti.

V vseh izobraževalnih programih skušamo dijakom posredovati nujna strokovna znanja in jim tako olajšati sprejemanje odločitev za prve korake na lastni podjetniški poti. Pomembno je poudariti, da posredovanje znanj poteka pretežno v okviru priznanih, tudi mednarodnih, podjetniških projektov, kjer dijakom dejansko ponudimo možnost, da z lastnim delom na konkretnih primerih samostojno uresničujejo svoje podjetniške zamisli.

Rezultati, ki jih dosegamo, so izjemni in kažejo na veliko priljubljenost takšnega načina dela med mladimi. Še posebej nas tudi veseli, da v okolju že prepoznavamo kar nekaj mladih uspešnih podjetnikov, ki so prva znanja in izkušnje pridobili prav na naši šoli. Vse našteto pa predstavlja najboljšo možno motivacijo za uspešno delo tudi v prihodnje.

V nadaljevanju predstavljamo najodmevnejše podjetniške projekte in programe, ki jih izvajamo.

Podjetnost in podjetništvo v letu 2017

 

Projekt »Moje podjetje«

 

Projekt izvajamo v okviru sodelovanja Srednje šole Slovenska Bistrica z mednarodno organizacijo Junior Achivement Young Enterprise Europe – JA YE Europe oziroma Zavoda za spodbujanje podjetnosti mladih – JA Slovenija. Projekt je namenjen spodbujanju podjetniške miselnosti med mladimi in spoznavanju področij podjetniškega delovanja z možnostjo konkretne realizacije izbranih idej v praksi.

Ekipa 6 ribnikov

Na naši šoli ga izvajamo v programih splošne gimnazije in ekonomskega tehnika. Posebnost projekta je, da je dijakom omogočeno realno poslovanje z denarjem v lastnem podjetju. Dijake na ta način dodatno motiviramo k ustvarjanju pozitivnih poslovnih rezultatov in jih hkrati učimo odgovornosti za sprejete poslovne odločitve. Svoje izdelke oz. storitve podjetja predstavijo in prodajajo na stojnicah v šoli in izven, vsako leto pa se udeležimo tudi zaključnega sejma, kjer se izbere najboljše dijaško podjetje v Sloveniji.

Ekipo Sadni raj, d. d.

 

 

Projekt »Youthstart«

 

Namen mednarodnega projekta Youthstart je seznaniti dijake s kulturo podjetnosti in osnovami podjetniškega razmišljanja, pridobljena znanja pa povezati z vsebinami drugih splošnoizobraževalnih predmetov.

Youthstart 2016

Dijaki gimnazijskega programa se na tak način seznanijo z izzivi podjetnosti in podjetništva in se glede na interes tudi dodatno poglobijo v področje trženja oziroma  ekonomije kot vede. Projekt je zasnovam modularno, kar pomeni, da dijaki zastavljene cilje dosegajo postopno skozi različne naloge in probleme, ki jih raziskujejo in rešujejo.

 

Sodelovanje s podjetjem »Ustvarjalnik«

 

Sodelovanje s podjetjem Ustvarjalnik predstavlja še en poizkus seznanjanja mladih s podjetnostjo in podjetniškimi vsebinami. Člane podjetja Ustvarjalnik poznamo kot nosilce  idejne zasnove priljubljene televizijske oddaje Štartaj Slovenija, katere namen je vzpodbuditi podjetniško udejstvovanje med mladimi v Sloveniji.

Ustvarjalnik 1

 

Sodelovanje poteka v okviru organizacije in izpeljave dogodka »Vikend podjetništva«, s katerim želimo učence zaključnih razredov osnovnih šol na zabaven in sproščujoč način pospremiti v svet podjetništva in podjetniškega razmišljanja. Učenci pri nas preživijo nepozaben vikend (vključno s prenočevanjem) in so postavljeni pred številne naloge in izzive, ki jih rešujejo pod vodstvom mentorjev iz omenjenega podjetja.

Ustvarjalnik 2

 

Program »Učno podjetje«

 

Program »Učno podjetje« je umeščen v redni izobraževalni program ekonomski tehnik in predstavlja prvi poizkus učenja ekonomskih vsebin na konkretnih praktičnih primerih povzetih iz poslovanj realnih podjetij.

Uniwood Skupna vesela

Temeljna značilnost programa je, da dijaki usposabljanje opravljajo v specializirani učilnici, kjer ustanovijo svoje dijaško učno podjetje, ki posluje po vseh načelih, kot to počnejo realna podjetja. Posamezno učno podjetje je vključeno v mrežo učnih podjetij pod okriljem Centrale učnih podjetij Slovenije (CUPS), ki zagotavlja okolje za medsebojno poslovanje podjetij ter ponuja tudi storitve, ki jih podjetja nujno potrebujejo za delovanje (bančne, možnost mednarodnega povezovanja).

Priznanje Top 10

Vrhunec programa predstavlja predstavitev na mednarodnem sejmu učnih podjetij v Celju, kjer dijaki njihova podjetniška znanja primerjajo s svojim sovrstniki iz Slovenije in tujine. Najodmevnejši dosežek naših dijakov je razglasitev učnega podjetja UNIWOOD d.o.o. za najboljše učno podjetje na Mednarodnem sejmu učnih podjetij v Zagrebu 2016.

 

Program »Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti«

V sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija izvajamo program Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi – Mladim se dogaja. Osnovni namen  programa je spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja med mladimi, kakor tudi zgodnejše in pospešeno razvijanje njihove ustvarjalnosti, podjetnosti, samoiniciativnosti in samozavesti.

Program je primarno namenjen dijakom v programu ekonomski tehnik, v njem pa z namenom povezovanja in sodelovanja v mreži šol sodelujejo tudi učenci okoliški osnovnih šol in njihovi mentorji. Program povezujejo in strokovno vodijo priznani in uveljavljeni slovenski podjetniki in predstavniki Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica.

Skozi program dijaki in učenci razvijajo kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti ter povezujejo teoretična in praktična znanja, razvijajo sposobnosti kompleksnega mišljenja in kritične presoje, pridobivajo izkušnje pri sodelovanju z ožjim in širšim okoljem.

 

Tehnika prodaje

Obvladovanje prodajnih tehnik predstavlja temelj za uspešno delo vsakega trgovca. Sposobnost učinkovitega komuniciranja s kupcem, poznavanje blaga, strokovna podkovanost in prijaznost razlikujejo odlične trgovce od povprečnih.

Tehnika prodaje 2

V okviru izobraževalnega programa trgovec poizkušamo mlade bodoče trgovce opremiti z vsemi potrebnimi teoretičnimi znanji za uspešno opravljanje poklica, še posebej pa poudarjamo možnost pridobivanja praktičnih izkušenj iz področja prodaje blaga in storitev.

Tehnika prodaje 1

Kako uspešni so pri obvladovanju navedenega področja, lahko dijaki preverijo v okviru tekmovanja iz tehnike prodaje, kjer njihova znanja in sposobnosti oceni posebna strokovna komisija. Tekmovanje nudi tudi idealno priložnost za primerjavo znanj in veščin z drugimi dijaki po Sloveniji, ki obiskujejo isti program.

 

Projekt Mladim se dogaja – z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti navdušil osnovnošolce in dijake (24. in 25. 10. 2017)

Možno je in da se … namreč navdušiti osnovnošolce in dijake, da začnejo kreativno razmišljati kot podjetniki in razvijati samostojno poslovno idejo.

Vse to smo počeli na dvodnevnih delavnicah v okviru projekta Mladim se dogaja – z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti.

Navajamo nekaj njihovih izvirnih poslovnih idej: bluetooth pisalo, samobrisna tabla, grelna jakna, eko vaba za ribe …

Fotografija osebe Srednja šola Slovenska Bistrica.

 

Oceno glede izvirnosti idej prepuščamo vam samim, močno pa upamo, da bodo nekatere tudi dejansko zaživele in jih bomo nekega dne tudi dejansko z veseljem uporabljali v vsakodnevnem življenju.

Boštjan Petak, koordinator projekta

 

Dostopnost