Select Page

Erazmus +

Kaj je Erasmus+?

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi.

Ocenjeni proračun programa znaša 26,2 milijarde evrov. To je skoraj dvakrat več v primerjavi s predhodnim programom (2014–2020).

Program za obdobje 2021-2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Podpira prednostne naloge in aktivnosti, določene v okviru evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in evropskega programa znanj in spretnosti. Poleg tega program pomaga pri

  • uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic
  • izvajanju strategije EU za mlade za obdobje 2019–2027
  • razvoju evropske razsežnosti v športu

Priložnosti

Erasmus+ ponuja priložnosti za mobilnost in sodelovanje na naslednjih področjih:

  • visokošolsko izobraževanje
  • poklicno izobraževanje in usposabljanje
  • šolsko izobraževanje (vključno s predšolsko vzgojo in varstvom)
  • izobraževanje odraslih
  • mladi
  • šport

Natančnejše informacije o možnostih in o izpolnjevanju pogojev vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+.

Rezultati

O uspešnosti in rezultatih programa Erasmus+ govorijo poročila in zbrani statistični podatki, pa tudi gradivo na platformi projektov Erasmus+. Tu so na voljo dobre prakse in zgodbe o uspehu ter večina pobud, financiranih s sredstvi programa.

Dostopnost