Select Page

Zaključni izpit

K zaključnemu izpitu lahko pristopijo dijaki, ki so pozitivno ocenjeni pri vseh splošnoizobraževalnih in strokovnih modulih ter imajo opravljene interesne dejavnosti in praktično izobraževanje pri delodajalcu.

Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit.

 

Zaključni izpit obsega

Pisni in ustni izpit iz slovenščine.

Izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

Kontakt

Tajnica ZI: Lidija Pahič

Uradne ure: ponedeljek, 7.50 – 8.40 oziroma vsak glavni odmor v kabinetu B206.

e-naslov: lidijapahic@sssb.si

telefon: 02 843 20 83

 

Obrazci

Prijava k zaključnemu izpitu

Odjava od zaključnega izpita

Pravilnik o zaključnem izpitu

 

 

Zimski izpitni rok

Dejavnost Datumi
Rok za prijavo k zaključnemu izpitu do  11. 1. 2019
Rok za oddajo izdelka oziroma storitve do 4. 2. 2019
Rok za odjavo od zaključnega izpita do 7. 2. 2019
Pisni izpit iz slovenščine 11. 2. 2019
Ustni izpit iz slovenščine in zagovor izdelka oziroma storitve od 12. 2. do 15. 2. 2019
Seznanitev z uspehom in podelitev spričeval 26. 2. 2019

 

Spomladanski izpitni rok

Rok za prijavo k zaključnemu izpitu do 5. 5. 2019
Rok za oddajo izdelka oziroma storitve do 17. 5. 2019
Rok za odjavo od zaključnega izpita 31. 5. 2019
Pisni izpit iz slovenščine 5. 6. 2019
Ustni izpit iz slovenščine in zagovor izdelka oziroma storitve od 6. 6. do 10. 6 2019
Seznanitev z uspehom in podelitev spričeval 11. 6. 2019

 

 

Jesenski izpitni rok

Rok za prijavo k zaključnemu izpitu do 26. 7. 2019
Rok za oddajo izdelka oziroma storitve do 20. 8. 2019
Rok za odjavo od zaključnega izpita do  22. 8. 2019
Pisni izpit iz slovenščine 26. 8. 2019
Ustni izpit iz slovenščine in zagovor izdelka oziroma storitve od 27. 8. do 29. 8 2019
Seznanitev z uspehom in podelitev spričeval 30. 8. 2019

 

Dostopnost