Select Page

Izobraževalni programi

 

Na šoli izvajamo naslednje izobraževalne programe:

 

Ekonomske programe izvajamo od ustanovitve šole, splošni gimnazijski program od leta 2004, metalurški tehnik pa od leta 2016.. Najštevilčnejši je vpis v gimnazijski program.

Do sedaj je šolanje uspešno končalo več kot 2500 dijakov, učni dosežki pa so pri večini generacij nad slovenskim povprečjem.

Dostopnost