Select Page

Slavnostna podelitev spričeval poklicne mature

Spoštovani maturanti, starši in učitelji,

vljudno vabljeni na slavnostno podelitev spričeval o opravljeni poklicni maturi, ki bo v sredo, 6. julija 2022, ob 10. uri v viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica.

Dijake prosimo, da pred podelitvijo vrnejo izposojene knjige in učbenike v knjižnico šole. Knjižnica bo ta dan odprta od 7.30 dalje.

Tajnica ŠMK PM:
Andreja Šulek

Slavnostna podelitev spričeval splošne mature

Spoštovani maturanti, starši in učitelji,

 

slavnostna podelitev spričeval o opravljeni splošni maturi bo potekala v ponedeljek, 11. julija 2022, ob 10.00 v Viteški dvorani Gradu Slovenska Bistrica.

Vljudno vabljeni!

 

Dijake prosimo, da pred podelitvijo vrnejo izposojene knjige in učbenike v šolsko knjižnico. Knjižnica bo ta dan odprta od 8.00 do 9.45.

Mag. Marjan Kampuš, tajnik ŠMK SM

Literarni natečaj bistriške knjižnice

Tudi letos razpisuje Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

LITERARNI NATEČAJ z naslovom LJUBIM, TOREJ SEM.

 

K sodelovanju vabijo vse starejše od vključno 14 let. Članstvo v knjižnici ni pogoj za sodelovanje.

Mladoletni sodelujoči morajo k besedilu dodati Soglasje o udeležbi na natečaju podpisano s strani staršev ali skrbnikov (priloga 1), vsi avtorji pa morajo k besedilu priložiti podpisano Izjavo o avtorstvu (priloga 2). Obe prilogi najdete na spletni strani knjižnice, dobite pa jih lahko tudi pri informacijskem pultu v knjižnici.

Besedila morajo biti avtorska še neobjavljena dela, dolga do 2 strani oziroma do 5000 znakov s presledki. Napisana morajo biti v slovenskem jeziku v wordu, pisava Arial, velikost pisave 12, obojestranska poravnava.

Prispela literarna dela bodo razvrstili v naslednje kategorije:

  • izvirna kratka zgodba,
  • izvirna pesem,
  • izvirna zgodba za otroke.

Med prispelimi besedili bo komisija izbrala zmagovalnega za vsako kategorijo in vsako starostno skupino posebej, avtorji pa bodo nagrajeni z darilnimi boni slovenskih založb, hkrati pa bo izbrano najboljše besedilo natečaja, katerega avtor bo nagrajen z bralnikom. Vsi ostali sodelujoči bodo nagrajeni s simboličnimi darili.

Knjižnica bo ob koncu natečaja izdala publikacijo, v kateri bo objavljen izbor sodelujočih besedil. Za objavo v zborniku bo besedila izbrala strokovna komisija.

Rezultati natečaja bodo objavljeni 15. novembra 2022 v sklopu praznovanja dneva slovenskih splošnih knjižnic, na spletni strani Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (www.kjv.si), na FB profilu knjižnice, v tedenskih spletnih novicah Bistričan.si (www.bistrican.si) ter v lokalnem časopisju (Panorama, Informator).

Nagrade bodo podeljene na osrednji prireditvi ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.

Svoje literarne prispevke pošljite do začetka septembra (do 5. septembra) po elektronski pošti svojim profesorjem slovenščine ali prof. ITS Umetnost na majakc@sssb.si.

Maja Kodrič Crnjakovič, ITS Umetnost, in Alenka Ajd Bratkovič, knjižničarka

 

 

Poletna šola na Fakulteti za strojništvo UM

Ker se zavedajo, da je izbira študija in s tem poklica pomembna in hkrati težka odločitev, bodo na Fakulteti za strojništvo UM organizirali POLETNO ŠOLO, v okviru katere bodo potekale različne delavnice od 23.8.2022 do 26.8.2022.

Vse informacije o poteku poletne šole so dosegljive na povezavi: https://www.fs.um.si/poletna-sola/

Prijave potekajo do 15.8.2022.

Irena Wozniak

Karierni tabor Mreže KROJ

Mreža KROJ, mladinska mreža za karierni razvoj, vabi na karierni tabor, ki bo potekal med 21. in 23. avgustom 2022 v Mladinskem kulturnem centru Hiša mladih v Ajdovščini. Namenjen je dijakom, ki bi radi v prijetni družbi in z oporo mentorjev spoznavali sebe, svoje interese ter ugotavljali, kakšna bo njihova karierna prihodnost.
 
Tabor bo potekal pod geslom “Postani sprememba!”, s katerim želimo mlade spodbuditi k razmišljanju o tem, kaj lahko sami storijo za boljšo prihodnost. Prvi dan bomo razmišljali, katere kompetence so dijaki že pridobili, drugi dan namenili raziskovanja tega, kdo smo in kaj nam je v življenju ter pri izbiri poklica pomembno ter kako poskrbeti za svoje duševno zdravje in dobro počutje, tretji dan pa bo namenjen pogledu v prihodnost. Poleg tega bomo obiskali mladinske in druge nevladne organizacije v Ajdovščini, se preizkusili v sobi pobega ter ohladili v reki Hubelj. Zvečer bo dijakom na razpolago prosti čas za raziskovanje mesta in okolice, na voljo pa bodo tudi karierni svetovalci za individualni karierni posvet.
 
Pri dan se delo prične ob 14. uri in zadnji dan zaključi ob 16.30. Podrobnejši program bodo prejeli prijavljeni udeleženci. Začetek in zaključek programa sta usklajena z avtobusnimi prevozi iz oziroma do Ljubljane. 
 
Cena na udeleženca znaša 30 evrov. Treba jo je poravnati pred začetkom tabora. Vključuje hrano, namestitev ter izvedbo vseh omenjenih dejavnosti. Zaradi zagotavljanja večje kvalitete tabora je število udeležencev omejeno. Prijavnico najdete na povezavi: https://app.nefiks.si/activity/1695
 
Vse dodatne informacije so dijakom ter staršem na razpolago prek elektronskega naslova nefiks@nefiks.si in telefonske številke 040 698 915.
 
Irena Wozniak
Dostopnost