Select Page

Razpis študentskega dela, štipendiranja in študentske prakse: PETROL, d. d.

Z odpiranjem vrat v delovno okolje Petrola dijakom nudimo prostor za razvoj delovnih kompetenc, spoznavanje delovnih navad, delo v skupini, komunikacijo s sodelavci in vodstvom. Skozi delo mladim odpiramo nove vpoglede, spoznavanje različnih ljudi, delovnih procesov in nalog, spletanja novih mrež poznanstev. Deficitarne poklice štipendiramo, najboljše talente zaposlimo.

Petrol letak

Prijazen pozdrav,
Andreja Šafranič

Ravnanje s človeškimi viri Petrol, d. d.

Kontakt: andreja.safranic@petrol.si

01 147 14 131, 051 675 524

 

Razpis kadrovskih štipendij – MERCATOR, d. d.

Trgovsko podjetje Mercator, d. d., Ljubljana, razpisuje kadrovske štipendije za dijake, ki se izobražujejo za poklic trgovec.

Kadrovske štipendije omogočajo:

 • 200 EUR mesečne štipendije za prvi letnik, dodatnih 10% za vsak nadaljnji letnik,
 • nagrada za dosežen odlični uspeh na koncu vsakega letnika,
 • podpora kariernega svetovalca v času šolanja,
 • zagotovljena služba po zaključenem šolanju,
 • opravljanje obvezne šolske prakse po višji urni postavki,
 • možnost nadaljnjega šolanja ob delu,
 • zagotovljeno počitniško delo v obsegu najmanj 100 ur letno,
 • strokovna ekskurzija ob zaključku šolskega leta,
 • darilo ob praznovanju rojstnega dne ter ob zaključku šolskega leta.

V kolikor si želiš kadrovske štipendije v Mercatorju, izpolni prijavnico, ki jo najdeš tukaj (PDF).

Prijavnico pošlji na zaposlitev@mercator.si ali po pošti na naslov Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.

Razpis kadrovskih štipendij – TALUM, d. d.

V skupini Talum se zavedamo, da je ključ do uspeha v znanju, ki je tudi ena izmed naših temeljnih vrednot. Da bomo tudi v prihodnje uresničevali zastavljene cilje, vabimo mlade, da se prijavijo na razpis za dodelitev kadrovskih štipendij.

Talumovemu štipendistu ali štipendistki bo poleg finančne podpore omogočena tudi pomoč pri pripravi seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog. Prav tako bo imel/a priložnost spoznati bodoče delovno okolje in sodelavce ter si v okviru študentskega dela pridobiti nove delovne izkušnje.

Na razpis kadrovskih štipendij se je možno prijaviti do 31. julija 2019 na elektronski naslov mateja.hergula@talum.si ali po pošti na naslov:

TALUM d. d. Kidričevo
Kadrovska služba
Tovarniška cesta 10
2325 Kidričevo

Prijava naj vsebuje:

 • prošnjo za štipendijo z navedbo izbrane smeri ter letnika šolanja,
 • življenjepis,
 • zadnje šolsko spričevalo oziroma potrdilo o opravljenih izpitih,
 • potrdilo o vpisu za šolsko leto 2019/2020 (če ga še nimate, ga lahko pošljete naknadno),
 • priznanja in pohvale za dosežke.

Kandidate, ki se bodo prijavili na razpis, bomo o rezultatih izbora pisno obvestili najkasneje do 30. septembra 2019.

Več informacij na http://www.talum.si/mladi.html.

 

Dostopnost