Select Page

Spoštovani starši in dijaki!

V letošnjem letu smo se odločili, da bomo dijakom prvih, drugih in tretjih letnikov omogočili dodatne aktivnosti, se pomočjo katerih se bodo lahko dodatno izobraževali, se družili in spoznavali nova področja.

Odločili smo se, da bomo organizirali tabor za kreativne dijake, in sicer

od 16. do 17. marca (od petka do sobote). Pri izvedbi tabora se nam bosta pridružili še dve  šoli: Gimnazija Slovenske Konjice in Šolski center Rogaška Slatina. Tabor bo potekal v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Gorenje.

Cena znaša 40 EUR (zajema polni penzion, prevoz, prenočišče in dodatni material, ki je potreben za izvedbo tabora).

 

Kaj bomo počeli?

Vikend bo naravoslovno-družbeno obarvan. Spoznali bomo U-lab delavnico in izdelali svoj napis za majico, ustvarjali scenarij za film, usvojili komunikacijske veščine in se naučili sproščanja.

Prijave so možne do 9. 3. 2018.

Tabor za kreativne dijake 2018 – prijavnica

Prijavite se lahko v šolski svetovalni službi (mag. Irena Wozniak). Tabor bomo izvedli, če bo prijavljenih minimalno 15 dijakov.

Lep pozdrav,

mag. Irena Wozniak, svetovalna delavka

Dostopnost