Select Page

Na naši šoli bomo začeli pri poku uporabljati tablice in pametne telefone. Da bi lažje načrtovali uporabo le-teh, potrebujemo tudi informacije od dijakov. Prosim, če odgovoriš na 8 kratkih vprašanj v anketi na naslovu:

https://www.1ka.si/a/76422

Darko Korošec

Dostopnost