Select Page

Šolska tekmovalna komisija, ki so jo sestavljale prof. Alenka Ajd Bratkovič, prof. Irena Wozniak in dijakinja Eva Simonič iz 3. b, si je v tem mesecu prejela štiri kratke filme, ki so jih v letošnjem šolskem letu posneli naši dijaki v okviru filmskega krožka.

Filme si je ogledala in jih ocenila ter vse štiri predlagala za regijsko tekmovanje, ki bo 4. marca v Mariboru.

Na regijsko tekmovanje so se uvrstili naslednji filmi:

  • Sebek, filmski prvenec dijakov 1. letnika gimnazije,
  • Zanka (ta film so posnele dijakinje 1. b gimnazijev sodelovanju z dijakinjami 1. letnika programa ekonomski tehnik),
  • Sonder je delo ustvarjalnih dijakov 2. a, ki so letos ustvarili že svoj četrti kratki film,
  • Falsus pa je film vztrajnih dijakov tretjega letnika. Naj vas spomnimo, da so lani posneli film Ča, ča, čakaj kaj, ki je na državnem tekmovanju prejel posebno priznanje za najboljši film v kategoriji.

Vsem iskreno čestitava.

Mentorja filmskega krožka Maja Kodrič Crnjakovič in Vasja Eigner

 

Dostopnost