Select Page

Na javnem natečaju za izbor spominka »Žive coprnije« v okviru čezmejnega projekta Interreg (Slovenije in Hrvaške) je bil naš obesek za ključe izbran kot turistični spominek našega kraja.

Darilo rojenice je spominek, ki se nanaša na bajeslovje Pohorja – bajični lik rojenice. Sestavljata ga naplavljen les potoka Bistrica, v skalah nad njim naj bi po izročilu rojenice živele, ter klobčič vrvi – atribut rojenic, ki predstavlja »nit življenja«.

Pogansko mitološko izročilo smo nadgradili s sporočili, ki v današnji evropski kulturi prinašajo v življenje posameznika dobre želje, blagoslove oz. vrednote.

Z obeskom za ključe sporočamo: »Vesel, zdrav, dober, ljubljen … boš vse življenje.«

S spominkom želimo širiti vrednote. Proizvodnjo spominka bomo predvidoma predali WDC Polž iz Slovenske Bistrice, saj podpiramo socialno podjetništvo in s tem ponudimo možnost zaposlitve ranljivim skupinam.

Spominek sta zasnovali in izdelali prof. Vesna Sever in Simona Luetić.

Dostopnost