Select Page

Z dijaki prvih letnikov gimnazije smo obiskali Učni poligon za samooskrbo Dole pri Poljčanah.

Glavni namen je bil dijakom predstaviti nekatere metode terenskega dela, ki jih uporabljamo tudi v geografiji. Delo je potekalo v dveh delih in dveh skupinah. V prvem delu so dijaki izvajali bistvene analize za določanje prsti, pri čemer je bil glavni poudarek na ugotavljanju njene primernosti za gojenje vrtnin in možnostih za izboljšanje njene rodovitnosti. V drugem delu so ugotavljali fizikalne in kemijske lastnosti vode iz mlake.

 

Spoznali so pomen biotske raznovrstnosti za ohranjanje naravnega ravnovesja v ekosistemih in videli, kako si lahko s poznavanjem naravnih zakonitosti zagotovijo samooskrbo le z naravnimi viri in z minimalnim energetskim vložkom.

Mateja Gajšek, profesorica geografije

 

Dostopnost