Select Page

Dijaki so se 25. januarja 2018 pomerili v znanju biologije. Dijaki 3. in 4. letnikov so tekmovali iz vsebin celotnega obveznega programa za splošno gimnazijo, za dijake 1. in 2. letnikov pa je bila letošnja tema Dvoživke in njihova ogroženost.

Najbolje uvrščeni dijaki po posameznih letnikih in dobitniki bronastega priznanja so:

 1. letnik

 

 1. mesto: Urška Dovnik, 1. a
 2. mesto: Nika Leva, 1. a
 3. mesto: Nina Kresnik, 1. b

2. letnik

1. mesto: Eva Simonič, 2. b, in Iza Trobentar, 2. b
3. mesto: Marisa Frešer, 2. b

 

 1. letnik

 

 1. mesto: Vid Brkljačič, 3. a
 2. mesto: Luka Štukl, 3. a
 3. mesto: Maja Petrič, 3. a

 

 1. letnik

 

 1. mesto: Špela Ačko, 4. b
 2. mesto: Tina Kovač, 4. b
 3. mesto: Lara Miklič, 4. b

 

Na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 17. 3. 2018, se neposredno uvrstijo  prvouvrščeni dijaki, ostale dijake bo določila državna komisija za biologijo.

Vsem tekmovalcem iskrene čestitke.

Mentorici: Violeta Vivod in Vera Cunk Manić

 

 

 

 

Dostopnost