Select Page

Šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni bo v petek,16. 10. 2015, ob 12.40. Čas pisanja je največ 45 minut. Seznam prijavljenih dijakov in razporeditev po učilnicah bosta dan pred tekmovanjem objavljena na oglasni deski v pritličju šole.

Literatura: Aleš Skvarča: Abecedarij sladkorne bolezni (dobite v knjižnici)

Vse dodatne informacije dobite pri mentorici in pri profesoricah naravoslovja.

Mentorica: Alenka Ajd Bratkovič

 

Dostopnost