Select Page

Strokovna ekskurzija v Gradec (Graz) za dijake 3. letnikov progama gimnazija je bila v juniju 2019 izvedena z namenom krepitve podjetnostne kompetence med dijaki in tudi spoznavanju gospodarskih in kulturnih značilnosti mesta.

Pod okriljem naziva ekskurzije »Künstler oder Wisssenschaflter – Was bin ich?« so si dijaki ogledali  Art – Event – Dekorationswerkstatt in Haus der Wissenschaft. V okviru svojih nalog so morali samostojno pripraviti kratke predstavitve mesta Gradec. Predstavitve so se vrstile že med vožnjo. V sklopu obiska izbranih organizacij in ogleda strokovnih vsebin so morali samostojno komunicirati z vodniki v izbranem tujem jeziku (v nemščini, angleščini ali španščini) ter izvesti samostojen intervju v nemškem jeziku z naključno izbranimi osebami. Tema intervjuja se je nanašala na poznavanja Slovenije in slovenskega jezika.

Dijaki so bili zadolženi tudi za snemanje video materiala, iz katerega bodo napravili video posnetek ekskurzije.

 

Boštjan Petak

Dostopnost