Select Page

Spoštovani!

Do 4. 4. 2014 je na šolo prispelo naslednje število prijav za posamezne programe:

 

  • program GIMNAZIJA: 60 prijav
  • program EKONOMSKI TEHNIK: 11 prijav
  • program PRODAJALEC: 7 prijav

Prijave sprejemamo vsak delovni dan v tajništvu šole do 25. 4. 2014.

Za svetovanje v zvezi z vpisom vam je na voljo šolska psihologinja mag. Irena Wozniak po telefonu 02/843 20 75

Strukturo prijavljenih po točkah bomo objavili v primeru, če bo v času prenosa prijav v posamezen program prijavljenih več učencev kot je razpoložljivih mest in bo šola morala omejiti vpis.

mag. Irena Wozniak, svetovalna delavka

Dostopnost