Select Page

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki,

novo šolsko leto se začne v ponedeljek, 1. 9. 2014.

 

Dijaki višjih letnikov in dijaki 1. f se zberete v matičnih učilnicah ob 8. uri.

Dijaki 1. letnikov se zberete v jedilnici šole ob 9. uri.

Seznami dijakov 1. letnika bodo na vpogled od 20. avgusta 2014 dalje na oglasni deski v avli šole.

Z veseljem vas pričakujemo.

Učitelji in vodstvo šole

Dostopnost