Select Page

Dijaki 1. letnikov:

8.00–10.00

Prihod v šolo – dijaki se zberejo v učilnici 101 (pozdrav vodstva, srečanje z razrednikom, matična učilnica, ogled šole).

Dijaki višjih letnikov:

9.00–10.00

Prihod v šolo (srečanje z razrednikom v matični učilnici).

Vsi dijaki:

10.00–10.15 – malica v matičnih učilnicah (prevzem v jedilnici).

10.20–10.50 – sprejem v dijaško skupnost (zunanje igrišče/telovadnica).

10.50–11.00 – skupno fotografiranje na zunanjem igrišču (foto Brbre).

Po sprejemu gredo dijaki 1. letnikov domov, dijaki višjih letnikov pa imajo pouk.

11.00–12.35 – pouk po urniku (4. in 5. šolska ura) za dijake od 2. do 4. letnika.

 

                                                                                                                                     Vodstvo šole

 

 

Dostopnost