Select Page

Vse, ki se še niste prijavili na spomladanski izpitni rok splošne in poklicne mature
2020, obveščamo, da to lahko storite do 31. marca 2020 po elektronski pošti, in
sicer:
– za splošno maturo na: marjank@sssb.si
in
– za poklicno maturo na: andrejas@sssb.si

Tajnik splošne mature:
Marjan Kampuš

Tajnica poklicne mature:
Andreja Šulek

Dostopnost