Select Page

Dijaki se prijavite k izpitom z elektronsko prijavnico v spletni aplikaciji Lo.Polis. Kandidati-občani se k izpitom lahko prijavite samo osebno v tajništvu šole. Razpored izpitov

K izpitom se je mogoče prijaviti do vključno 13. 8. 2014.

 

Želim vam, da najdete čas za počitnice in učenje ter uspešno opravite manjkajoče obveznosti.

Mojca Vrečko, pomočnica ravnateljice

Dostopnost