Select Page

Ob zaključku vsebinskega sklopa modula Zavarovalne storitve, so dijaki preverili svoje znanje s pomočjo aplikacije Socrative. V ta namen so uporabljali svoje mobilne telefone ali računalnike.

Naključno izbran vrstni red vprašanj in odgovorov je spodbudil dijake k poglobljenemu razmišljanju in analizi ponujenih odgovorov, pozitivni učinek uporabe IKT pri pouku pa sem zaznala tudi v zmožnosti posredovanja direktne povratne informacije o doseženih rezultatih.

Cirila Hajšek Rap

Dostopnost