Select Page

Dijaki učnega podjetja Uniwood, d. o. o., so se odzvali povabilu organizatorjev Mednarodnega sejma učnih podjetij in v Celju sodelovali kot gostitelji poslovnih srečanj.

Sodelovanje na poslovnem srečanju je odlična priložnost za navezovanje novih poslovnih stikov in sklepanje poslov. Jan Alenc, Rok Sagadin, Nejc Arbeiter in Rok Horvat Baaron so opravljali individualne razgovore s potencialnimi poslovnimi partnerji in tako prispevali k razvoju podjetništva med dijaki.

Mentorica učnih podjetij
Cirila Hajšek Rap

Dostopnost