Select Page

Srednja šola Slovenska Bistrica razpisuje javno naročilo po postopku zbiranja ponudb za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevoz težko gibalno ovirane dijakinje za šolsko leto 2018/2019, za čas od 1. 9. 2018 do 24. 6. 2019.

Na objavljeni povezavi je dostop do javnega razpisa – navodila in obrazci za oddajo ponudbe.

Slovenska Bistrica, 2. 8. 2018

Razpis prilagojen prevoz 2018
Obrazci prilagojenega prevoza 2018

 

Dostopnost