Select Page

Od letošnjega šolskega leta naprej imajo dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica možnost opravljati izpit za Nemško jezikovno diplomo DSD 1 tudi na naši šoli. Ta izpit ustreza evropskemu referenčnemu okviru A2/B1 in ga Nemško ministrstvo za kulturo in izobraževanje organizira po vsem svetu v enaki obliki. Namenjen je mladim do 21. leta starosti z namenom, da bi ti, ko ga opravijo, lahko tudi študirali na nemških univerzah, saj kot izpit mednarodne veljave dokazuje aktivno znanje nemškega jezika in je kot tak pomemben tudi pri iskanju zaposlitve. Z diplomo DSD 1 dijaki pridobijo dokazilo o znanju nemškega jezika za nadaljnje izobraževanje, kar jim je v pomoč pri izbiri poklica ter kasneje dobra popotnica pri iskanju zaposlitve.

Izpit DSD 1 je na naši šoli namenjen dijakom tretjih letnikov, lahko pa ga opravljajo tudi v drugih letnikih glede na njihove želje in potrebe. Za sam izpit so organizirane dodatne tedenske priprave, dijaki pa se tudi samostojno pripravljajo po navodilih profesorjev.

Izpit poteka v marcu in je sestavljen iz ustnega in pisnega dela. Najprej opravijo pisno preverjanje znanja nemščine, in sicer napišejo krajše poročilo ali pismo, pri katerem se preverja slovnično znanje ter bralno in slušno razumevanje. Dijaki pišejo sestavek na vsakdanjo temo, ki so jo obravnavali bodisi pri pouku ali na pripravah. Ustno temo dijaki izberejo sami, pet minut pa odgovarjajo na vprašanja o temah, ki jih že dobro poznajo (opisi sebe, svojega kraja, šole, prostega časa …).

Tako priprave na izpit kot izpit sam so brezplačne, nemško ministrstvo pa šoli pomaga tudi pri nakupu učnih pripomočkov, knjig, slovarjev in redno vabi profesorje nemščine na seminarje v Sloveniji in v tujini.

 

Aktiv nemcistov

 

 

Dostopnost