Select Page

Gimnazija Vič je organizirala trinajsti slovenski srednješolski natečaj za najboljši haiku v maternem jeziku in v petih tujih jezikih. Natečaja so se udeležili dijaki s štiridesetih slovenskih srednjih šol. Dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov naše šole so napisali kar nekaj haikujev v španščini, najboljše smo poslali na natečaj.

Na natečaju sta bila izbrana in nagrajena tudi haikuja, ki ju je v španskem jeziku napisala Alja Jeršič Mesarič iz 1. b. 
Njena haikuja bosta objavljena v zborniku, vabljena pa je tudi na prireditev, ki bo 8. aprila 2013 v v Štihovi dvorani Cankarjevega doma.
In še nagrajena haikuja (za prevod prosite avtorico):

Pobres mis alas,
están muertas como yo.
No puedo volar.

Muy asustada
de mi futuro negro
que me persigue.

Dostopnost