Select Page

Novi izobraževalni program metalurški tehnik se bo pričel izvajati v Srednji šoli Slovenska Bistrica v šolskem letu 2016/2017.

Program je pomembna pridobitev za Občino Slovenska Bistrica in okoliške občine; za mlade, ki si še oblikujejo svojo karierno pot in imajo tako priložnost, da se v lokalnem okolju vključijo v šolanje, ki jim bo omogočilo dobre možnosti za zaposlitev.

Pobuda Srednje šole Slovenska Bistrica, skupine Impol in Občine Slovenska Bistrica

Na osnovi kadrovskih potreb ter pobud in razvojnih načrtov okolja je šola pobudo za oblikovanje programa in razmestitev na Srednjo šolo Slovensko Bistrica prvič podala konec leta 2014. Njeno pobudo so z vsemi močmi podprli skupina Impol, Občina Slovenska Bistrica in tudi Talum, šest okoliških občin, Zavod RS za zaposlovanje, Območna obrtna zbornica in drugi.

»Končno je šola pridobila izobraževalni program, s katerim bo pomembno razširila izobraževalno ponudbo tudi na tehniško področje in se s tem v še večji meri odzivala na potrebe okolja, tudi z vizijo nadgradnje po vertikali. Do septembra bomo, ob pomoči Impola, pripravili vse potrebno za kakovostno izvedbo. Odprti del programa bomo dopolnili z vsebinami s področja barvne metalurgije in mehatronike«, je povedala ravnateljica Iva Pučnik Ozimič.

Življenje programa je odvisno od interesa dijakov

Izobraževanje za poklic metalurški tehnik je sicer nekoč v Slovenski Bistrici že obstajalo in se je izvajalo do leta 1993, vendar je program zaradi premajhnega zanimanja usahnil. “Upamo, da bodo tokrat dijaki in tudi njihovi starši prepoznali zaposlitveni potencial poklica metalurški tehnik. Prav tako si dijak z vključitvijo v navedeni program ne zapre poti za nadaljnje šolanje, saj ima zelo podobne možnosti za vključitev v terciarno izobraževanje kot gimnazijski maturant,” pojasnjuje direktorica za kadre v skupini Impol Brigita Juhart.

Zavzemanje skupine Impol

Skupina Impol se je za pridobitev programa aktivno zavzemala in se s tem namenom vključevala v številne aktivnosti. Naši zaposleni so sodelovali v projektni skupini za pripravo izobraževalnega programa metalurški tehnik, ki je bil sprejet decembra lani in je nudil podlago za ponovno vzpostavitev tega programa v Sloveniji. Za pridobitev programa metalurški tehnik se je potegovalo več šol in veseli smo, da ga je poleg Srednje šole Ravne na Koroškem prejela ravno Srednja šola Slovenska Bistrica.

Štipendije in druge oblike sodelovanja

“Ocenjujemo, da bo z vzpostavitvijo programa metalurški tehnik veliko pridobila tudi skupina Impol. Po projekciji upokojevanja se bo med letoma 2020 (leto, ko bodo na trg prišli prvi kandidati z zaključeno izobrazbo metalurški tehnik) in 2025 v skupini Impol v povprečju letno upokojilo 30 zaposlenih s IV. in V. stopnjo izobrazbe. Slednje bo skupina Impol v veliki meri želela nadomestiti s kandidati z izobrazbo V. stopnje, pri čemer bo najbolj iskan profil metalurški tehnik. Prav iz tega razloga bomo tudi za dijake 1. letnika programa metalurški tehnik razpisali 15 kadrovskih štipendij,” je pojasnila direktorica za kadre.

Skupina Impol bo s Srednjo šolo Slovenska Bistrica sodelovala pri izvajanju programa metalurški tehnik z naslednjimi aktivnostmi:

  • zagotavljanje možnosti izvajanja praktičnega usposabljanja z delom za vse vpisane dijake pod strokovnim mentorstvom zaposlenih v skupini Impol,
  • sodelovanje visokousposobljenih strokovnjakov, zaposlenih v skupini Impol, pri poučevanju strokovno teoretičnih vsebin in praktičnega pouka ter
  • pomoč pri izpolnjevanju materialnih zahtev (oprema, učila in učni pripomočki) za nemoteno izvajanje programa.

Zaposlitvene možnosti

Glede na pomembnost metalurgije v slovenskem prostoru je bil skrajni čas za ponovno vzpostavitev programa metalurški tehnik. Samo s kovinsko-predelovalno industrijo se (po podatkih za leto 2013) ukvarja 2.865 podjetij, ki skupaj zaposlujejo 52.603 ljudi. Slovenske družbe, ki se ukvarjajo z metalurgijo, so v letu 2013 ustvarile 8,861 milijarde čistih prihodkov, kar znaša 22,7 odstotka BDP v Sloveniji. Prav tako je panoga beležila rast v letih 2014 in 2015.

“Vključitev v program metalurški tehnik je pametna odločitev in upam, da bodo to spoznali tudi bodoči dijaki ter se odločili za izobraževanje v tej smeri. Metalurški tehniki bodo imeli dobre možnosti za zaposlitev,” dijake in starše poziva direktorica za kadre Brigita Juhart.

 

Iva Pučnik Ozimič, ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica

Nina Potočnik, predstavnica za odnose z javnostmi skupine Impol

Dostopnost