Select Page

V šolskih letih 2018/2019 in 2019/2020 bodo dijaki tretjih letnikov programov ekonomski in metalurški tehnik imeli možnost nadgraditve strokovnih znanj z opravljanjem delovne prakse v tujini.

Tako bodo v naslednjem šolskem letu kar tri tedne pridobivali delovne izkušnje v različnih podjetjih v portugalskem mestu Braga, kjer bodo na svojih strokovnih področjih dodatno nadgradili še znanje tujih jezikov (angleščina, portugalščina, španščina).

V šolskem letu 2019/2020 pa bodo podobno praktično usposabljanje opravljali še v Španiji, v mestih Sevilla in/ali Malaga.

S spoznavanjem različnosti tujega poslovnega okolja in kultur bodo širili svoja obzorja, razumeli drugačnost in tako krepili mnoge, danes nujno potrebne kompetence, kot so: samoinciativnost, podjetnost, sodelovanje, komuniciranje, sposobnost reševanja problemov, medkulturno sodelovanje, samozavest in odgovornost in še mnogo več.

Dijaki strokovnih programov (letošnji drugi letniki programa ekonomski tehnik, metalurški tehnik in 1. letnik PTI), ki ste zainteresirani, da v naslednjem šolskem letu 2018/2019, opravljate praktično usposabljanje v tujih podjetjih v portugalskem mestu Braga,  izpolnite prijavnico za izbirni postopek, saj je število mest omejeno. Prijavnico lahko dobite za program metalurški tehnik pri prof. Piki Smogavec v kabinetu 303 ter za program ekonomski tehnik pri prof. Barbari Korošec v kabinetu 309.

Rok za oddajo prijavnice je do petka, 11. 5. 2018.

Z rezultati izbire, po sledečih kriterijih, vas bomo seznanili do srede, 16. 5. 2018.

 

Kriteriji izbire:

  • Dijaki izkazujejo nadpovprečen interes za področje ekonomskih znanosti, predvsem podjetništva in metalurgije,
  • imajo že nekaj delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru praktičnega usposabljanja v Sloveniji (del izobraževalnega programa),
  • pisno soglasje in dovoljenje staršev za udeležbo v projektu,
  • aktivno sodelujejo v šolskih tekmovanjih npr. s področja podjetništva (sodelovanje v projektih Ustvarjalnik, Moje podjetje ipd.),
  • dobro obvladajo znanje angleščine,
  • imajo dober učni uspeh,
  • izražena komunikacijska sposobnost in sposobnost hitrega privajanja na novo okolje,
  • so osebnostno zreli, odgovorni, neproblematični in pripravljeni na sprejem izzivov, ki jih projekt prinaša,
  • ekonomski status družine (udeleženec, ki ima slabši ekonomski in socialni status bo imel prednost pred tistim z boljšim – odločba CSD).

 

Pika Smogavec, prof.,
in Barbara Korošec, prof
.

 

Dostopnost