Select Page

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica smo dobili mednarodni projekt K1 – Mladinske izmenjave. Naši partnerji so dijaki srednje šole Colegiul Tehnic de Transporturi Auto  iz Romunije in dijaki Hemijsko-prehrambene tehnoloske skole iz Srbije. Tema našega skupnega projekta je Mladi, recimo DA zdravju! Cilj naše izmenjave bo ozavestiti mlade o pomenu zdravega življenjskega sloga, zlasti o redni telesni aktivnosti, zdravi prehrani, skrbi za zdravje, ki je ena od osnovnih potreb in za večino ljudi najvišja vrednota v življenju. V projektu bomo izvedli tri izmenjave; in sicer:

Prva izmenjava bo potekala v mesecu aprilu, kjer se bomo srečali in ustvarjali v Romuniji. Pogledali bomo romunske šolske jedilnike in razpravljali o zdravem in nezdravem jedilniku.

Druga izmenjava bo potekala v mesecu septembru v Srbiji, kjer bodo dijaki  pripravljali jedilnik, ki je obogaten z vitamini in minerali.

Tretja izmenjava bo potekala v mesecu decembru. V Sloveniji, natančneje na Srednji šoli Slovenski Bistrica, pa se bodo dijaki osredotočili na gibanje kot eden izmed dejavnikov, s katerim je pogojeno zdravo življenje mladih. Pri nas se bo konec leta 2019 projekt izmenjave tudi zaključil. V zaključnem delu bodo dijaki pripravili brošure o zdravi prehrani v treh jezikih.

To je le nekaj začetnih utrinkov novega projekta Erazmus+ K1.

Simona Luetić, koordinatorica projekta Erazmus+ K1, Mladinske izmenjave

Dostopnost