Select Page

Spremembe na tekmovanjih v znanju matematike v SŠ v šolskem letu 2015/2016

 

V šolskem letu 2015/2016 bomo na tekmovanjih v znanju matematike v srednjih šolah vpeljali nekaj sprememb.

Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja (kat. A) in tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike (kat. B) na šolski ravni tekmovanja (17. 3. 2016) bomo izvedli v dveh delih:

 • šolsko tekmovanje (Mednarodni matematični Kenguru), ki bo trajalo 90 min; podelili bomo bronasta priznanja
 • odbirni del (2 nalogi odprtega tipa), ki bo trajal 45 min.

Ob prijavi na šolsko raven tekmovanja bo mentor pri vsakem tekmovalcu pribeležil, na kateri del tekmovanja se prijavlja (samo šolsko tekmovanje ali oba dela).

Udeležence državnega tekmovanja bo državna tekmovalna komisija (DTK) izbrala na podlagi rezultatov 3. sklopa (8 nalog po 5 točk) Mednarodnega matematičnega Kenguruja (40 točk) in odbirnega dela (40 točk pri kat. A in 20 točk pri kat. B).

Povabljene tekmovalce bomo na Infoserverju označili (tiste, katerih absolutna razlika njihovega rezultata in rezultata zadnjega neposredno izbranega tekmovalca v njihovi tekmovalni skupini bo najmanjša), lahko pa jih šolska tekmovalna komisija po doseženem konsenzu zamenja.

Na državno tekmovanje bomo povabili skoraj dvakrat več tekmovalcev kot prejšnja leta, zato bomo tekmovanje izvedli na osmih tekmovališčih po Sloveniji. Na vsaki lokaciji pa bodo tekmovale vse tri srednješolske kategorije. Eno izmed tekmovališč bo tudi na naši šoli.

Tekmovalci kat. A bodo reševali 3 naloge izbirnega tipa in 3 naloge odprtega tipa, tekmovanje bo trajalo 180 min. Tekmovalci kat. B bodo reševali 3 naloge izbirnega tipa in 3 naloge odprtega tipa, tekmovanje bo trajalo 120 min. Podelili bomo srebrna ali zlata priznanja.

 

Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike (kat. C)

Tekmovanje bo potekalo na dveh stopnjah:

 • šolska raven tekmovanja (Mednarodni matematični Kenguru), ki bo trajala 60 min; podelili bomo bronasta priznanja;
 • državno tekmovanje (8 nalog izbirnega tipa + 3 naloge odprtega tipa), ki bo trajalo 90 min; podelili bomo srebrna ali zlata priznanja.

Zainteresirani dijaki se na šolsko tekmovanje prijavite pri svojih učiteljih do 10. 3. 2016, prejeli boste gradivo za šolsko tekmovanje. V primeru nejasnosti smo vam na voljo vsak ponedeljek v glavnem odmoru oziroma po dogovoru.

Razpisane tekmovalne učne teme:

KATEGORIJA A

Letnik Geometrija Algebra in analiza Logika in kombinatorika
1. Elementarni izreki v trikotniku (skladnost, podobnost, Pitagorov izrek) Linearne enačbe in neenačbe
Teorija števil (praštevila, deljivost, Evklidov algoritem, linearne Diofantske enačbe)
Dirichletovo načelo
Logične naloge (zvijače in strategije)
2. Središčni in obodni kot
Tetivni / tangentni štirikotnik
Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku
Vektorji
Potence in koreni
Kvadratna enačba in neenačba
Diofantske enačbe
3. Trigonometrija
Stereometrija
Iracionalne enačbe in neenačbe, kompleksna števila
Eksponentna in logaritemska funkcija
Polinomi
4. Analitična geometrija Zaporedja in seštevanje zaporedij
Funkcije in funkcijske enačbe
Indukcija
Klasična kombinatorika
(permutacije, kombinacije, variacije,…)

KATEGORIJA B

1. letnik

 • Osnovne številske množice
 • Pravokotni koordinatni sistem
 • Razdalja med točkama ter ploščina in orientacija trikotnika
 • Linearna enačba in neenačba ter sistem linearnih enačb

2. letnik

 • Linearna funkcija
 • Potence in koreni
 • Geometrija v ravnini

3. letnik

 • Kvadratna funkcija, enačba in neenačba
 • Merjenje v geometriji
 • Eksponentna in logaritemska funkcija

4. letnik

 • Polinomi in racionalne funkcije
 • Kotne funkcije
 • Zaporedja
 • Kombinatorika in verjetnostni račun
 • Diferencialni račun (le na državnem tekmovanju)
 • Statistika (le na državnem tekmovanju)

 

KATEGORIJA C

Algebra in analiza Geometrija Statistika Logika in kombinatorika
Številske množice
Linearna funkcija in enačba
Potence in koreni
Geometrija v ravnini (Pitagorov izrek, elementarni izreki v trikotniku,…)
Merjenje v geometriji
Osnove statistike Enostavne logične naloge in naloge iz kombinatorike

Naj bo matematika izziv …

Aktiv matematike

Dostopnost