Select Page

Šolsko leto: 2014/2015

Program: TRGOVEC – PRODAJALEC

Koledar zaključnih izpitov (spomladanski rok 2015)

 

Slovenščina

Pisni del: ponedeljek, 8. 6. 2015 ob 9.00 uri (pogovorna soba)

Ustni del: torek, 9. 6. 2015 ob 8.30 uri (pogovorna soba)

 

Izdelek oziroma storitev iz zagovor

Zagovor: četrtek, 11. 6. 2015 ob 8.30 uri (pogovorna soba)

Kandidati se, pred učilnico, zberejo 10 minut pred pričetkom izpita.

 

Slovenska Bistrica, 26. 5. 2015

Tajnica ŠK ZI: Lidija Pahič

Dostopnost