Select Page

Pri kemijskem eksperimentiranju bomo spoznavali delo v laboratoriju. Izvajali bomo motivacijske poskuse: kako prižgati ogenj brez vžigalic, ples faraonovih kač, kako ustvariti mavrico. Razvijali bomo pokalni plin in spoznali tudi smejalni plin. Naučili se bomo opazovati in opažanja pri kemijskih reakcijah zapisati s kemijskimi enačbami. Urili bomo tudi tehnike eksperimentiranja in se vključevali v različne projekte.

Kemijsko delo

Praktično delo bo potekalo v beli halji, po potrebi z zaščitnimi rokavicami in očali, v kemijskem laboratoriju, A 103, po dogovoru in pomoči mentoric Damijane Gregorič in Violete Vivod. Kdor želi sodelovati, naj se nam pridruži.

Dostopnost