Select Page

Obvestilo za medije

Spoštovani!

Okrogla miza Kakšno domovino si želimKnjižnica Josipa Vošnjaka v Sl. Bistrici, 7. maja ob 19. uri – bo zanimiv in koristen dogodek.

V evropskem projektu Time for tea, je nosilec projekta Momentum world iz Londona zaupal izvajanje za Slovenijo Društvu Jasa. Jasa ga je prilagodila naši stvarnosti in ga izvaja pod nazivom Kakšno domovino si želim (v nekaterih primerih pod krajevnim nazivom).

Namen projekta: Otroke in mladostnike spodbujati h kritiškemu preizpraševanju stvarnosti in jim pomagati, da se razvijejo v tvorne (aktivne) državljane; odločevalce na državni in lokalni ravni spomniti, da si občasno vzamejo »čas za čaj« z »navadnimi« državljani in se neposredno seznanijo z njihovim doživljanjem stvarnosti.

Izvajanje: Učenci in dijaki osnovnih in srednjih šol na bralnem območju Knjižnice Josipa Vošnjaka Sl. Bistrica so brali družbeno-kritiške odlomke iz knjig Jasine zbirke Onežimo svet. Ob poglobljenem branju so premišljali o naši stvarnosti in izražali občutke z besednimi in likovnimi prispevki. In smo dobili svojevrstni opomin k čuječnosti, pred katerim bomo vsi – posebej tisti, ki močneje oblikujejo našo stvarnost – morali preizprašati lastno vest.

To bo izhodišče za okroglo mizo, na kateri bodo o naši stvarnosti in prihodnosti razpravljali župani občin Sl. Bistrica dr. Ivan Žagar, Poljčane Stanislav Kovačič, Makole Franc Majcen, ter direktor občinske uprave Oplotnica Aleš Hren, ravnateljica Srednje šole Sl. Bistrica univerzitetna sociologinja Iva Pučnik Ozimič in predsednica Jase mag. filozofije Mateja Jamnik. Z glasbenim nastopom bodo razpravo požlahtnili dijaki Srednje šole Sl. Bistrica. Dogodek bo uglašala filozofinja Vesna Mlakar.

Smisel akcije Kakšno domovino si želim je dodatno pojasnila predsednica Jase mag. Mateja Jamnik: »V stanju, ko so vse igre preigrane, a stvarnost postaja za številne neznosna, je treba iskati nove načine preobrazbe človeka in družbene skupnosti. Udeležba vseh državljanov v javnem življenju je neka možnost. Za tvorno državljanstvo pa se je treba začeti pripravljati že v otroštvu. Prava knjiga poraja v mladem bralcu potrebo po opazovanju vsega, kar ga obdaja, po sodelovanju v življenju. Ta proces učlovečevanja lahko postane trajen, s tem pa je zagotovljeno oblikovanje celovite osebnosti. Tudi v tej akciji smo prišli do nekaterih novih spoznanj – zahvaljujoč branju in razpravam z mentorji, so nekateri mladostniki odkrili lastne talente, prej neznana jim hotenja … Njihove stvaritve kažejo, da postajajo nemirna vest odraslih, posebej tistih, ki močneje vplivajo na naš vsakdanjik. Zato bomo na koncu te akcije strnili hotenja otrok iz vse Slovenije v Deset dramilnih zapovedi in jih izročili vsem odločevalcem v državi. Ko se bomo odrasli seznanili s sporočili otrok, bomo nekoliko drugače premišljali o bistvu življenja. Upam, da je na ta način možno zasejati seme upanja.«

Spoštovani! Bodite, prosimo, priča izražanja skrbi in osvetljevanja kažipoti za pravo stran življenja – razširjajte sporočila čistih src bodočih odraslih. Potrebujemo jih.

za Društvo Jasa
mag. Mateja Jamnik l.r.

 

Dostopnost