Select Page

V sodelovanju z Razvojno informacijskim centrom Slovenska Bistrica smo izvedli predavanje in delavnico na temo blagovnih znamk.

 Dijakom 2. f in 4. č je predavateljica Silva Omerzi, mag. oec., pojasnila pojem in pomen blagovnih znamk ter kreiranje udarnih imen globalnih in lokalnih blagovnih znamk s praktičnimi primeri.

 

V drugem delu so dijaki spoznavali kreiranje osebnostne blagovne znamke – vsak med nami je edinstven. Celo življenje smo postavljeni pred izziv, da  kar najbolje predstavljamo sebe, svoje ideje, svoje znanje … Bistvo delavnice »Jaz – blagovna znamka« je v tem, da ozavestimo svoj  neizmerni potencial, ga aktiviramo in izkoristimo. Govorna moč in prepričljivost namreč izhajata iz nas. Takrat, ko prepričamo sebe, z lahkoto prepričamo tudi druge.

 

Cirila Hajšek Rap

Fotografija: Danica Košir, RIC Slovenska Bistrica

Dostopnost