Select Page

Vloge za status dijaka športnika, kulturnika ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje, lahko s prilogami oddate svetovalni delavki Ireni Wozniak do ponedeljka, 2. 10. 2017.

Vloge, prispele po tem datumu, bomo obravnavali ob začetku 2. konference.

mag. Irena Wozniak,
svetovalna delavka

Dostopnost