Select Page

Sejem pred informativnimi dnevi na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd.

Na 10. Informativo vabimo dijake zaključnih in tretjih letnikov. Obisk bo organiziran v soboto, 27. 1. 2018, predvidoma od 9. do 12. ure. Avtobusni prevoz bo organizirala in deloma plačala šola. Prijave na Informativo zbiramo do ponedeljka, 22. 1. 2018 pri svetovalni delavki Ireni Wozniak. Ob prijavi dijaki plačajo 10 € za kritje dela prevoznih stroškov.

Obisk Informative ’18 šteje med obvezne izbirne vsebine. Dodatne informacije o sejmu lahko najdete na spletni strani http://www.informativa.si.

Irena Wozniak

Dostopnost