Select Page

Letos nas je še več in upamo, da vas bomo spet presenetili s svojimi idejami. Družimo se ob popoldnevih, pomagajo nam filmski mentorji iz filmskega društva Film Factory, iščemo ideje na podlagi prebranih literarnih besedil in pišemo scenarije za letošnje kratke filme.

V filmskem krožku je letos kar pet ekip: ekipa prvih letnikov, ekipa drugih in tretjih letnikov, ki so lani posneli film Na travi, nova ekipa iz tretjega letnika gimnazije, četrti letniki, ki so posneli že tri imenitne kratke filme, in gledališčniki, ki bi radi spoznali tudi svet filma.

Maja Kodrič C. in Vasja Eigner, mentorja

Dostopnost