Select Page

Na pobudo Sveta Evrope od 2001 dalje vsako leto 26. septembra praznujemo  evropski dan jezikov, ki je posvečen jezikovni raznolikosti v Evropi in spodbujanju učenja jezikov.

Zakaj?

  • Opozarjamo na raznoliko jezikovno in kulturno pestrost Evrope.
  • Spodbujamo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje.
  • Seznanjamo javnost z nujnostjo učenja jezikov.
  • Razvijamo večjezičnost in medkulturnost.

Dijaki 1. E so se udeležili delavnice o medkulturnosti in večjezičnosti ter s pomočjo slovarjev prevajali besede z različnih tematskih področij, kot so hrana, letni časi, barve, predmeti v šoli in športne panoge.

Dan jezikov 2016.jpg

Na koncu so besede v slovenskem, angleškem, nemškem in albanskem jeziku zapisali na asfaltne površine pred šolo.

Multiplikatorka SIMS
Natalija Kaučič

Dostopnost