Select Page

V okviru mednarodnega projekta Erazmus+ odhaja 21 dijakov tretjega letnika programov ekonomski tehnik in metalurški tehnik 15. septembra 2018 v portugalsko mesto Braga.

Tam bodo opravljali tritedensko delovno prakso v različnih podjetjih. Svoja znanja, spretnosti in veščine bodo obogatili in prenesli v šolsko okolje, med dijake, učitelje, lokalno skupnost, na bodoča delovna mesta in tudi v  mednarodno okolje. Izkušnje bodo lahko uporabili na svoji nadaljnji karierni poti, hkrati pa bodo prispevale k večji motivaciji, samozavesti,  odgovornosti, uspešnemu komuniciranju ter bodo tako vplivale na osebnostni in strokovni razvoj.  Izboljšano znanje tujih jezikov je ključno tako pri njihovem bodočem zaposlovanju kakor tudi pri nadaljevanju študija.

Poleg učne mobilnosti programi spodbujajo mednarodne projekte strateških partnerstev, ki prispevajo k dvigu kakovosti strokovnega izobraževanja, nadgradnji kompetenc in veščin posameznikov ter odprtosti institucij.

Koordinatorica projekta:

Barbara Korošec, prof.

Dostopnost