Select Page
Dijaki in dijakinje lahko pridobijo status tekmovalca, kulturnika, perspektivnega športnika, vrhunskega športnika ter status dijaka, ki se vzporedno izobražuje. Za uveljavljanje statusa dijak šoli predloži pisno vlogo in potrdilo o dejavnosti v društvu, klubu ali organizaciji (na obrazcu šole).
Pisno vlogo s potrdili oddajo dijaki razrednikom do 30. septembra 2015.
Dostopnost