Select Page

21. februar je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) že leta 1999 razglasila za mednarodni dan materinščine, da ne bi pozabili na spoštovanje lastnega in hkrati drugih maternih jezikov po svetu.

Na svetu je okoli 6000 jezikov, od tega je več kot 2500 ogroženih.

Slovenija se glede na delež govorcev prevladujočega maternega jezika med državami članicami Evropske unije uvršča med jezikovno precej homogene države. Po številu govorcev ima le pet odstotkov vseh jezikov na svetu več kot dva milijona govorcev in tudi slovenščina je med njimi.

Maja Kodrič Crnjakovič

Dostopnost