Select Page

Pridobitev digitalnega certifikata

Prijava na visokošolske in univerzitetne študijske programe poteka elektronsko z digitalnim potrdilom. Digitalno potrdilo SIGEN-CA je za fizične osebe brezplačno.
Dijaki boste Zahtevek za pridobitev SIGEN-CA lahko oddali na šoli. O terminu prihoda uslužbencev Upravne enote Maribor vas bo obvestila šolska psihologinja.

(več …)

Dostopnost