Select Page

Slavnostna podelitev spričeval poklicne mature

Spoštovani maturanti, starši in učitelji,

vljudno vabljeni na slavnostno podelitev spričeval o opravljeni poklicni maturi, ki bo v sredo, 6. julija 2022, ob 10. uri v viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica.

Dijake prosimo, da pred podelitvijo vrnejo izposojene knjige in učbenike v knjižnico šole. Knjižnica bo ta dan odprta od 7.30 dalje.

Tajnica ŠMK PM:
Andreja Šulek

Slavnostna podelitev spričeval splošne mature

Spoštovani maturanti, starši in učitelji,

 

slavnostna podelitev spričeval o opravljeni splošni maturi bo potekala v ponedeljek, 11. julija 2022, ob 10.00 v Viteški dvorani Gradu Slovenska Bistrica.

Vljudno vabljeni!

 

Dijake prosimo, da pred podelitvijo vrnejo izposojene knjige in učbenike v šolsko knjižnico. Knjižnica bo ta dan odprta od 8.00 do 9.45.

Mag. Marjan Kampuš, tajnik ŠMK SM

Literarni natečaj bistriške knjižnice

Tudi letos razpisuje Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

LITERARNI NATEČAJ z naslovom LJUBIM, TOREJ SEM.

 

K sodelovanju vabijo vse starejše od vključno 14 let. Članstvo v knjižnici ni pogoj za sodelovanje.

Mladoletni sodelujoči morajo k besedilu dodati Soglasje o udeležbi na natečaju podpisano s strani staršev ali skrbnikov (priloga 1), vsi avtorji pa morajo k besedilu priložiti podpisano Izjavo o avtorstvu (priloga 2). Obe prilogi najdete na spletni strani knjižnice, dobite pa jih lahko tudi pri informacijskem pultu v knjižnici.

Besedila morajo biti avtorska še neobjavljena dela, dolga do 2 strani oziroma do 5000 znakov s presledki. Napisana morajo biti v slovenskem jeziku v wordu, pisava Arial, velikost pisave 12, obojestranska poravnava.

Prispela literarna dela bodo razvrstili v naslednje kategorije:

  • izvirna kratka zgodba,
  • izvirna pesem,
  • izvirna zgodba za otroke.

Med prispelimi besedili bo komisija izbrala zmagovalnega za vsako kategorijo in vsako starostno skupino posebej, avtorji pa bodo nagrajeni z darilnimi boni slovenskih založb, hkrati pa bo izbrano najboljše besedilo natečaja, katerega avtor bo nagrajen z bralnikom. Vsi ostali sodelujoči bodo nagrajeni s simboličnimi darili.

Knjižnica bo ob koncu natečaja izdala publikacijo, v kateri bo objavljen izbor sodelujočih besedil. Za objavo v zborniku bo besedila izbrala strokovna komisija.

Rezultati natečaja bodo objavljeni 15. novembra 2022 v sklopu praznovanja dneva slovenskih splošnih knjižnic, na spletni strani Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (www.kjv.si), na FB profilu knjižnice, v tedenskih spletnih novicah Bistričan.si (www.bistrican.si) ter v lokalnem časopisju (Panorama, Informator).

Nagrade bodo podeljene na osrednji prireditvi ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic v Knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica.

Svoje literarne prispevke pošljite do začetka septembra (do 5. septembra) po elektronski pošti svojim profesorjem slovenščine ali prof. ITS Umetnost na majakc@sssb.si.

Maja Kodrič Crnjakovič, ITS Umetnost, in Alenka Ajd Bratkovič, knjižničarka

 

 

Poletna šola na Fakulteti za strojništvo UM

Ker se zavedajo, da je izbira študija in s tem poklica pomembna in hkrati težka odločitev, bodo na Fakulteti za strojništvo UM organizirali POLETNO ŠOLO, v okviru katere bodo potekale različne delavnice od 23.8.2022 do 26.8.2022.

Vse informacije o poteku poletne šole so dosegljive na povezavi: https://www.fs.um.si/poletna-sola/

Prijave potekajo do 15.8.2022.

Irena Wozniak

Dostopnost